Utveckling av pekskärmsgränssnitt för kognitiv testning av primater

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet är en del av uppbyggnaden av en permanent infrastruktur för kognitiv primatologisk forskning vid Lunds Universitets Primatforskningsstation Furuvik. Att erbjuda djur experimentupplägg på dator är ett effektivt sätt att samla data. Men då djur inte kan förstå instruktioner ställs speciella pedagogiska krav på gränssnittet mellan djuret och uppgiften. Projektet tar fram sådan pedagogik.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012012/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)
  • Zoologi