Projektinformation

Beskrivning

https://www.pi.lu.se/advanced-study-groups/digi-skatt

Populärvetenskaplig beskrivning

ASGn Digi-skatt studerar hur ett hållbart och effektivt skattesystem kan anpassas och utformas till dagens affärsmodeller och digitaliserade samhälle. Gruppens arbete syftar till att föreslå hur ett långsiktigt hållbart skattesystem bör utformas i en digitaliserad värld och där stater riskerar att förlora beskattningsmakt och därmed skattebas. Ett första steg i denna process är att kartlägga maktskiften över tid, och deras konsekvenser till följd av ökad användning av digital teknik.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/252023/12/31

Samarbetspartner