Digital vård och covid-19: Möjligheterna för digital vård i tider av samhällsspridning av infektionssjukdom i Sverige

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I samband med att covid 19-pandemin tog fart i Sverige i februari 2020 så minskade antalet besök på sjukhus och vårdcentraler. Samtidigt så ökade antalet digitala vårdkontakter. Projektets syfte är att studera hur digital vård har utnyttjats under covid 19-pandemin i Sverige. Vem har utnyttjat digital vård och för vilken typ av vård? Har ökningen varit densamma i hela landet? Det är några av dem frågor som vi söker svar på inom ramen för projektet. Förutom att försöka följa utvecklingen genom att samla in data på olika typer av vård, så genomför vi också en intervjustudie där vi frågar olika personer med erfarenhet av digital vård hur de ser på möjligheterna för digital vård i Sverige. I den första studien som vi genomförde så såg vi att många typer av digital vård ökade under våren 2020, men att den sen gick tillbaka något under sommaren och början på hösten. Genom att studera de här frågorna så hoppas vi att kunna dra lärdomar för framtiden kring den digitala vårdens möjligheter i Sverige.

Populärvetenskaplig beskrivning

As the Covid-19 pandemic took off in Sweden the number of visits to health care clinics decreased. In parallel, the number of digital contacts to health care providers increased. The purpose of the research project is to study how digital care has been utilized during the pandemic.
The project consists of two parts: one is the analyze data to investigate the use of digital care and the other is to interview people with experience and knowledge of digital care about the role of digital care during the pandemic and in the future. By analyzing these issues, the project aims to be able to identify lessons for the future with respect to the role of digital care, both during a pandemic and during normal times.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/08/01 → …

Finansiering

  • Swedish Research Council

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi