Digital Cognitive Companion for Marine Vessels

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att utvärdera hur smarta funktioner kan utvecklas till att stödja obemannade fartyg och deras interaktion med mänskliga användare. Projektet består av två huvudsakliga delprojekt:
- Terrängnavigering: GPS och andra GNSS-system ger i de flesta fall en position med god noggrannhet. Under vissa omständigheter, kan man dock inte lita på GPS:en ensamt. I detta delprojekt, har vi tagit fram en algoritm som använder partikelfilter för att jämföra bottendjup, magnetisk intensitet och bäringar till landmärken med kända kartor. Genom att fusionera denna data, har vi skapat en metod för att på ett robust sätt skapa positionsestimat.
- Fjärrstyrd övervakning via VR av en obemannad båt: I detta delprojektet har vi skapat ett användargränssnitt för att fjärrövervaka ett obemannat fartyg via VR. I en verklig situation, har man ofta en begränsad bandbredd mellan båten som fjärrstyrs och operatören. Genom att skapa en virtuell värld, som kompletteras med objekt som fartyget detekterar, kan man ge användaren en komplett upplevelse av båtens omgivning utan att streama video eller skicka över högupplösta bilder. Vi har utfört en användarstudie, som visar att användargränssnittet i VR ger bättre omvärldsuppfattning än ett traditionellt gränssnitt i 2D eller 3D på en datorskärm, och gränssnittet har ökat användarens förmåga att agera vid farliga situationer.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012020/10/01