Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/08/02 → …

Finansiering

  • Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
  • Greta and Johan Kock Foundation

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
  • SDG 10 – Minskad ojämlikhet