Digitaliseringens konsekvenser ur ett konsumentperspektiv

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syftet är att kartlägga de för konsumentskyddet mest väsentliga utmaningar som digitalisering och datadrivna marknader skapar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/04/012018/12/31

Samarbetspartner

Fria nyckelord

  • Digitalisering
  • Konsumentintresset
  • Konsumentskydd
  • Konsumentprofilering
  • Integritet