Skilda innovationstrender i Finland och Sverige 1970-2013

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syfte och mål:
Att undersöka huruvida olika innovationstrender i databaserna SWINNO och SFINNO beror på skillnader i datainsamlingsmetoder eller på verkliga skillnader i innovationsutfall.

Planerat upplägg och genomförande:
Trots stora strukturella likheter mellan Finland och Sverige så verkar innovationsdynamiken ha gått skilda vägar med en ökande trend i Finland och minskande i Sverige. Beror de skilda utvecklingarna på skillnader i metod för insamling av datan eller är innovationstrenderna verkligen olika i de båda länderna? Det övergripande syftet är att presentera, jämföra och analysera innovationsresultaten mellan 1970 och 2013, samt anpassa databaserna så de blir jämförbara.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/272017/03/06

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • VTT Technical Research Center of Finland, Espoo
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys

Finansiering

 • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia

Fria nyckelord

 • innovation
 • databaser
 • Finland
 • Sverige
 • Literature Based Innovation Output Method
 • LBIO