Skilda innovationstrender i Finland och Sverige 1970-2013

 • Kander, Astrid (PI)
 • Farkas, Gergei (Forskare)
 • Oksanen, Juha (PI)
 • van der Most, Frank (CoI)
 • Sjöö, Karolin (Forskare)
 • Torregrosa Hetland, Sara (Forskare)
 • Taalbi, Josef (Forskare)
 • Ljungberg, Jonas (Forskare)
 • Ek, Axel (CoI)
 • Karlsson, Linnea (CoI)
 • Johansson, Mathias (CoI)
 • Rilla, Nina (Forskare)
 • Pelkonen, Antti (Forskare)
 • Deschryvere, Matthias (PI)
 • Mäntylä, Maria (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Syfte och mål:
Att undersöka huruvida olika innovationstrender i databaserna SWINNO och SFINNO beror på skillnader i datainsamlingsmetoder eller på verkliga skillnader i innovationsutfall.

Planerat upplägg och genomförande:
Trots stora strukturella likheter mellan Finland och Sverige så verkar innovationsdynamiken ha gått skilda vägar med en ökande trend i Finland och minskande i Sverige. Beror de skilda utvecklingarna på skillnader i metod för insamling av datan eller är innovationstrenderna verkligen olika i de båda länderna? Det övergripande syftet är att presentera, jämföra och analysera innovationsresultaten mellan 1970 och 2013, samt anpassa databaserna så de blir jämförbara.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/11/272017/03/06

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • VTT Technical Research Center of Finland, Espoo
 • Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys

Finansiering

 • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Ekonomisk historia

Nyckelord

 • innovation
 • databaser
 • Finland
 • Sverige
 • Literature Based Innovation Output Method
 • LBIO