Blanketter, formulär och pappersgöra – expanderande dokumenteringspraktiker i sjukvård och socialtjänst

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Centrala verksamheter inom samtida offentlig sektor – skola, hälso- och sjukvård, omsorg samt socialt arbete – omfattas idag av detaljerade redovisningskrav gällande kvalitet, effektivitet och säkerhet. För att svara mot kraven utvecklas en rad administrativa rutiner och system, så som utvärderingsinstrument, riktlinjer, bedömningsinstrument etc. Projektet avser att jämföra sådana expanderande ”dokumenteringspraktiker” på två fält som förenas av förväntningar om evidensbaserad praktik: sjukvården och socialtjänsten.

Med en kunskapssociologisk ansats ska tre delvis överlappande aspekter belysas: dokumenten som sådana, praktiken som är kopplad till dokumenten samt hur aktörerna talar om och beskriver desamma. Hur införlivas dokumenteringspraktikerna i det vardagliga arbetet? Hur förändras styrningen av arbetet? Hur framförs och förändras kunskapsanspråk inom verksamheten? Två vårdcentraler och två socialkontor utgör platser för en etnografiskt orienterad och jämförande studie: en kartläggning av befintliga dokument kommer att genomföras, liksom intervjuer och observationer.

Hur det dagliga arbetet påverkas av ökade krav på dokumentation har betydelse för vilken vård de professionella kan ge – expanderande dokumenteringspraktiker kan sannolikt möjliggöra förbättringar i vården men kan också resultera i oönskad ineffektivitet och andra begränsningar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/06/012017/03/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Dokument
  • Standardisering
  • Sjukvård
  • Socialtjänst
  • Pappersarbete