Metoder för bildtagning och dosimetri inom radionuklidterapi med 177Lu: Klassiska och nya gammakameror

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Utveckling och utvärdering av metoder för semi-automatisk segmentering av vävnader i nuklearmedicinska bilder tagna under pågående radionuklidterapier eller under relaterade diagnostiska undersökningar. Metoden/erna används för bestämning av absorberade (strålnings)doser till tumörer och riskorgan.

Den ovan beskrivna metoden används för bestämning av absorberade doser till tumörer inom Lu177-PRRT och samband mellan absorberad dos och respons undersöks.

En handhållen gammakamera karakteriseras med fantommätningar och Monte Carlo simuleringar.

Populärvetenskaplig beskrivning

Datorprogram som kan automatiskt utlinjera föremål i bilder med guidning från en användare utvecklas och utvärderas. Programmen används på bilder från kameror såsom en gammakamera eller en PET-kamera. Utlinjerningarna kombinerat med sådana bilder används för att mäta absorberade strålningsdoser till tumörer och riskorgan vid behandling av cancer med radioaktiva läkemedel.

Denna metod applicerad på en specifik typ av radionuklidterapi och absorberade strålningsdoser till tumörer studeras. Samband mellan doser till tumörer och behandlingseffect studeras.

En liten och lätt gammakamera studeras genom att ta bilder på föremål designade för att testa diverse egenskaper hos kameran.
Kort titelDosimetri inom radionuklidterapi
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/07/152021/05/28

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan fysik

Fria nyckelord

  • Medicinsk strålningsfysik
  • Sjukhusfysik