Drivers and Impacts of Coastal Ocean Acidification

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Foraminifera are single-celled shell-bearing animals and they are excellent environmental conditions recorders. For my PhD project, I’m using foraminifera to improve our knowledge about the current ocean acidification. The aim is to combine past and present data to observe how much pH has changed over the last 200 years in the Baltic Sea region, and to predict eventual changes on coastal ecosystems in the future.
AkronymDISCO
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/10/012017/12/15

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 14 – Hav och marina resurser