Projektinformation

Beskrivning

Advanced study Group (ASG) at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Temagruppen eHealth (eHälsa) vill skapa en helhetssyn på eHälsa genom att kombinera olika perspektiv och expertområden och arbeta för en konstruktiv och kritisk diskussion om eHälsa och dess komplexitet samt granska både befintliga och framtida möjligheter och utmaningar. eHälsa kan ses som den största vågen av förändringar inom svensk hälso- och sjukvård sedan den så kallade New Public Management vågen under perioden 1980–2000 och är en del av den digitalisering som sker i samhället i stort. Svenska nyckelaktörer beskriver införandet av eHälsotjänster som ett paradigmskifte som ska leda till att öka patienters delaktighet, valfrihet och makt samt ge ökad transparens av vården. Budskapet är att ett ökat vårdbehov i framtiden måste kunna lösas utan ökade resurser och att eHälsa är en del av lösningen. Vårt övergripande mål är att bidra till förståelsen av hur eHälsotjänster och system kan utvecklas, införas, användas och göras begripliga som hållbara lösningar som utvecklar vården för medborgare och vårdpersonal. Vi vill bidra till en flervetenskaplig teoretisk och empirisk förståelse av denna expansiva informationsmiljö för sjukvården och samhället i stort.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/152016/08/16

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Medicin och hälsovetenskap