Projektinformation

Beskrivning

I det här projektet planerar vi att använda ett gastroskop (som en är en särskild slangkamera med vilken man kan inspektera insidan av kroppen), utrustat med en ny ljuskälla och detektor genom arbetskanalen på gastroskopet, för att kunna genomföra fluorescensmätningar av blodcirkulationen i skarven efter operation av matstrupscancer. Med hjälp av fluorescensen hoppas vi att kunna få en bättre bild av blodcirkulationen i anastomosen, för att i förväg kunna identifiera cirkulationsstörningar som tyder på risk för anastomosinsufficiens, och således tidigt kunna sätta in behandling för att försöka begränsa skadan.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/10 → …

Samarbetspartner