Effektiv interaktion för optimal språkutveckling och lärande i klassrummet. Lärare och barn i en randomiserad kontrollerad studie

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelSpråk, Kommunikation och Lärande
AkronymSKOL
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012020/12/31

Finansiering

  • Skolforskningsinstitutet

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 4 – God utbildning

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan medicin och hälsovetenskap
  • Didaktik