Effekterna av en opiodsparande, personcentrerad vårdväg för patienter som genomgår obesitas kirurgi

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusEj startat