Effektiv hantering av störande stomljud och vibrationer för utveckling av hållbara förtätade städer

Projektinformation

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/07/012018/12/31