Effektivare målidentifiering för terapeutiska antikroppar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Therapeutic antibodies have revolutionized the treatment of cancer and autoimmune diseases. Today, a central challenge for the biotechnology industry is finding effective methods to identify novel therapeutic antibodies. BioInvent AB recently established the F.I.R.S.T technology, which enables identification of antibodies that attack a specific cell type. Yet, identification of the targets of selected antibody candidates found by function-first approaches remains a major bottleneck. We will explore an innovative method to accelerate the target identification process for therapeutic antibody candidates identified using function-first approaches. Combining the latest genomics technologies, we will: 1. Develop a highly parallelized platform for genetic target identification based on pooled CRISPR-Cas9 screening, negative selection, and next-generation sequencing. 2. Validate the developed platform using well-characterized antibodies against hematological malignancies and immune cell subsets. 3. Identify targets of promising antibody candidates under development at BioInvent AB. The project will be carried out in strong research environments at BioInvent AB and Lund University, and will be supervised by a team of investigators with a strong track record in the field. The project will produce an innovative approach capable of dramatically accelerating the development of novel therapeutic antibodies towards cancer and autoimmune disorders.

This project is funded by a grant from the Swedish foundation for Strategic research.

Populärvetenskaplig beskrivning

Cancersjukdomar och autoimmuna sjukdomar drabbar en stor andel av världens befolkning. Det är angeläget att ta fram effektiva behandlingsmetoder. Antikroppsbaserade läkemedel har revolutionerat behandlingen av dessa sjukdomar och de verkar genom att specifikt binda till molekyler på sjuka cellers ytor, molekyler som inte finns på friska celler. En stor utmaning för bioteknikindustrin idag är att hitta nya, snabbare metoder för att identifiera nya s k terapeutiska antikroppar. Det Lundabaserade företaget BioInvent AB (Ideon Research Park, Lund) har utvecklat en metod som enkelt sorterar fram antikroppar som angriper sjuka celler. När antikropparna hittats måste man bestämma vad det är som antikropparna binder till på cellernas ytor. Detta är svårt, dyrt och tidskrävande och det behövs snabbare och enklare metoder. I detta projektet vill vi förenkla utvecklingen av antikroppsbaserade läkemedel genom att ta fram en ny metod för bestämningen av de bindande molekylerna på cellernas ytor. Med metoden kommer vi att parallellt kunna undersöka ett stort antal genmodifierade celler och med hjälp av negativ selektion och modern DNA-sekvenseringsteknik hitta de celler som saknar bindande molekyler. Metoden testas genom att vi bekräftar att vi kan hitta de bindande molekylerna till kända antikroppar. Dessutom kommer vi att använda den nya metoden för att identifiera målmolekylerna för lovande nya läkemedelskandidater. Projektet kommer att genomföras i starka forskningsmiljöer inom immunteknologi och genomik vid BioInvent AB och Lunds universitet och kommer att ledas av ett välmeriterat forskarteam. Den föreslagna metodiken skiljer sig markant från traditionella metoder, både vad gäller teknikval och effektivitet, och kan påskynda utvecklingen av nya terapeutiska antikroppar mot cancer och autoimmuna sjukdomar.
Kort titelAntibody target deconvolution
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012020/12/31

Samarbetspartner