Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Lantbruket är en av de sektorerna i världen som till störst utsträckning är beroende av fossila bränslen, och Sverige som nation är helt beroende av import. Det är också en sektor som är svår att helelektrifiera delvis pga utmaningar att tillgängliggöra den energi som behövs för arbetsmaskiner med långa arbetspass vid höga effekter. För att lösa de utmaningarna behöver man ett innovativt systemperspektiv som tar hänsyn till lantbrukets förutsättningar. I Electric Farm projektet samlas svensk kompetens i världsklass inom autonoma elektriska off-road-fordon, lantbruksnäring, energilagring i elfordonbatterier och elkraftsystem. Förstudien (Steg 1) till detta projektförslag har genom modellering och analys av 4 representativa lantbruk med olika verksamheter visat att en kombination av lokal elproduktion (exemplifierat med solel), lokal modulär portabel energilagring i battericontainrar och vätgasvagnar samt användning av elektrifierade maskiner och redskap kan säkerställa tillgång på energi vid rätt tidpunkt och på rätt ställe, året om. De modulära energilagren flyttas till de platser där stora mängder energi används, t.ex randen av ett fält där sådd, skörd eller jordbearbetning utförs. Lantbruken blir en nettoproducent av elektrisk energi till elnätet. Flera av delmålen i Agenda 2030s mål nr 7 (Hållbar energi för alla) nås. Implementeringen utvärderas m.a.p de nya kompetenser som behövs för att driva verksamheten med de nya teknologierna och öppnar för att förstärka kvinnors intresse för lantbruksverksamhet. Projektet avser med denna ansökan för Steg 2 att utföra ytterligare mätdatainsamling, konceptmodellering, konceptval samt skaldemonstration av nyckelteknologier.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/10/012023/06/30