Electrophysiology of Artificial Neuronal Tissues

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Jag jobbar med odlade, däribland mänskliga nervceller som modeller, eller 'mini-hjärnor' för att kunna undersöka den mänskliga hjärnans funktion i labbet. Vi odlar dessa celler på ytor med inbyggda elektroder, så kallade mikroelektroder, som kan läsa av de små förändringar i spänning som uppstår när en cell skickar en signal till en annan, och låter oss undersöka cellernas beteenden på närmare håll än vad man kunnat tidigare, med exempelvis EEG. Dessa elektriska signaler uppgör fundamentet för nästintill alla hjärnans funktioner, och med mikroelektroderna får vi alltså en chans att blicka in i det som pågår inuti våra huvuden. Däremot så skiljer sig cellernas beteenden på några väsentliga punkter. Våra hjärnor uppvisar ofta olika former av oscillationer -stadier där hjärnans celler verkar ticka i takt och skicka signaler "i kör". Detta är ett välstuderad fenomen i levande hjärnor men syns sällan till i odlade nervceller. Vi är bland annat intresserade av att få reda på hur och varför cellerna i odling skiljer sig åt, och om de går att skapa odlingar som kan efterlikna den levande mänskliga hjärnan bättre.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/10/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cellbiologi
  • Utvecklingsbiologi

Nyckelord

  • Neurovetenskap