Elvägssystem för Materialhanteringsfordon - Konseptutstudie med Elonroad och Kalmar

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/12/012025/06/30

Samarbetspartner

Finansiering

  • Energimyndigheten