Projektinformation

Beskrivning

Tematiskt samverkansinitiativ LU

Populärvetenskaplig beskrivning

Många byggmaterial kräver stora mängder resurser och energi för tillverkning och för att minska detta och nå globala hållbarhetsmål behövs ökad återanvändning av byggmaterial. De frågor som rör ett hållbart och optimalt cirkulärt byggande saknar svar, och det är angeläget att Lunds universitet kan vara ledande i att skapa svaren tillsammans med byggindustrin och den empiri som finns.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion