Projektinformation

Beskrivning

Tematiskt samverkansinitiativ LU

Populärvetenskaplig beskrivning

Många byggmaterial kräver stora mängder resurser och energi för tillverkning och för att minska detta och nå globala hållbarhetsmål behövs ökad återanvändning av byggmaterial. De frågor som rör ett hållbart och optimalt cirkulärt byggande saknar svar, och det är angeläget att Lunds universitet kan vara ledande i att skapa svaren tillsammans med byggindustrin och den empiri som finns.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

Samarbetspartner