En mötesplats för genrer och diskurser Verksamhetsberättelser och årsberättelser för statligt ägda företag i Sverige och Finland 2008-2016

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Planerat samarbetsprojekt med Åsa Thelander, Lund samt Merja Koskela och Mona Enell-Nilsson, Vasa universitet. Initieringsmedel har beviljats för projektmöte i Vasa 5-7/2 2018.
StatusEj startat