"En svensk nod i NORSI - nordisk forskarskola i innovation och entreprenörskap"

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012024/12/31