Rätten om beslutsfattande vid livets slutskede

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen handlar om rättens roll i beslutsfattande vid livets slutskede. Projektet använder plural legal consciousness för att utreda hur rätten om beslutsfattande vid livets slutskede är upplevd och konstruerad av vårdpersonal. På detta satt sträcker projektet sig bortom sedvanliga rättskällor. Vidare använder projektet en fallstudie av beslutsfattande i livets slutskede för människor med demenssjukdom eftersom sådana omständigheter utmanar (lämpligheten) av den traditionella autonomimodellen som ligger till grund för det här ämnet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/01 → …