Energieffektiv renovering av massiva murade ytterväggar med omfattande frost- och korrosionsskador

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

För att bygga vidare på kunskap inhämtad i ett pågående projekt finansierat av Energimyndigheten, utvecklas energirenoveringskoncept för massiva murade ytterväggar, där det yttre tegelskiktet uppvisar omfattande frost- och
korrosionsrelaterade skador. Målsättningen är att i samarbete med materialleverantörer, murningsentreprenörer och fastighetsägare analysera, utveckla och testa ett antal nya renoveringskoncept som på byggnadsnivå
möjliggör energibesparingar på 30-50 %. Teknik utvecklas för att förstärka murverk så att ytterväggar med bättre energiprestanda kan åstadkommas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/04/012017/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier

Fria nyckelord

  • murade ytterväggar
  • skador
  • energirenoveringskoncept
  • förstärkning
  • ytarmering