Projektinformation

Beskrivning

Här samlas forskare som på olika sätt är verksamma inom energiområdet.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/02/15 → …

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna