Enhancing biodiversity-based ecosystem services to crops though optimized densities of green infrastructure in agricultural landscapes

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Beskrivning av projektet finns på den engelska sidan
Kort titelECODEAL
AkronymECODEAL
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • INRA National Institute of Agricultural Research
  • Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala
  • University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
  • Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
  • Wageningen University
  • CSIC Estación Biológica de Doñana (EBD)
  • Julius Maximilian University of Würzburg

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald