Projektinformation

Beskrivning

Advanced Study Group (ASG) vid Pufendorfinstitutet för avancerade studier.

Populärvetenskaplig beskrivning

Denna ASG riktar sig mot den stora samhällsutmaningen att främja god hälsa genom hela livet, med fokus på fysisk aktivitet hos äldre personer, deras möjlighet och förmåga att delta i samhället och att förebygga fall både i det egna hemmet och i offentligt miljö (singel-olyckor drabbar främst äldre).
Kort titelThe E-Hance project - ASG Pufendorf/IAS
AkronymE-Hance
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/09/012021/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • hälsopromotion
  • fallprevention
  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments