Entreprenöriellt experimenterande och samverkan i innovationssystem: SMF-Effektanalys 2016-2017

Projektinformation

Beskrivning

VINNOVAs effektanalyser syftar till att värdera och förstå effekter av VINNOVAs insatser på hållbar tillväxt, samhällsnytta och utvecklingen av innovationssystem. Investeringar i forskning, utveckling och innovation är avgörande för långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, jobbskapande och för att lösa samhällsutmaningar och FoU-investeringar av små och medelstora företag (SMF) tillmäts en särskild vikt i detta avseende.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012017/06/01

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap