Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/01/01 → …

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande