Enzymatisk antikroppsmodifiering vid bakteremi – diagnostiska, profylaktiska och terapeutiska implikationer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Allvarliga bakterieinfektioner är ett stort kliniskt problem med hög mortalitet och stora kostnader för samhället. Antikroppar är en central försvarsmekanismerna mot infektioner som bakterier har utvecklat faktorer som förstör eller förändrar. Vi har upptäckt flera enzymfamiljer som bryter sönder protein- och eller kolhydratstrukturer på antikroppar och därmed förstör deras förmåga att signalera till resten av immunförsvaret. Ganska lite är känt om vilken aktivitet och betydelse de har vid infektioner, men vi och andra har visat att vid grupp A-streptokockinfektion så bryts IgG- antikroppar ned. Vi kommer studera om nedbrytning av IgG-antikroppar sker vid bakteremi (bakterier i blodet) med de 20 vanligaste arterna och korrelera detta till infektionens allvarlighetsgrad. År 1-3 samlas blodprover vid baktermi med uppföljande prover när infektionen läkt ut. Vi mäter total antikroppsmängd och nedbrytning med hjälp av lektinblot, SDS-PAGE och masspektrometri. År 1-4 studerar vi bakteriernas förmåga att bryta ner IgG i provrör samt identifierar enzymerna biokemiskt och bioinformatiskt. År 2-4 undersöker vi om enzymerna går att utveckla till bioteknologiska verktyg för forskning och läkemedelsproduktion, till läkemedel mot autoimmunitet, samt som vaccinantigen. Sammantaget kommer projektet potentiellt att leda till ökad förståelse för hur bakterier bryter ned antikroppar under infektion, nya diagnostiska metoder, bioteknologiska verktyg, samt möjliga nya läkemedel och vacciner.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012026/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Immunologi inom det medicinska området
  • Mikrobiologi inom det medicinska området
  • Infektionsmedicin