Estetik, etik och kreativitet hos svenska muslimska konstskapare

Projektinformation

Beskrivning

Sverige har en lång tradition av muslimska konstnärskap. Konstnären Ivan Aguéli, också känd som Abd Al-Hadi Aqhili, blev med sitt nyskapande måleri en av den svenska konstens förgrundsgestalter under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Ett annat exempel är författaren Torbjörn Säfve (Ali Touba) vars författarskap rymmer många referenser till den sufiska tänkaren och poeten Ibn Arabi.

I dagens svenska samhälle finns flera profilerade muslimska konstskapare som sätter religionen i centrum för sitt kreativa skapande. Inom detta projekt kommer fyra av dessa muslimska kreatörer att studeras. De tre konstskaparna har sin hemvist inom litteratur och poesi, musik, respektive visuell konst. Det huvudsakliga arbetssättet kommer vara att ta del av en konstnärs eller artists produktion för att sedan intervjua konstskaparen om estetik, etik och kreativitet i relation till islam
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/07/012020/07/01