Estimates of effective population size in three bumblebee species anda high-quality reference genome of the Shrill carder bee

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/11/162025/11/16

Finansiering

 • Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Genetik
 • Evolutionsbiologi
 • Ekologi

Fria nyckelord

 • bumblebees
 • effective population size
 • bombus
 • population genetics
 • genome assembly
 • Genomics
 • demographic inference
 • bombus sylvarum
 • haghumla
 • shrill carder bee
 • haplodiploidy
 • complementary sex determination
 • bombus pascuorum
 • åkerhumla
 • mosshumla
 • Bombus muscorum
 • sex determination