Etrurien och Rom. Livsmönster och samhällsomvandling i Etrurien, 4:e - 1:a årh. f Kr

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

På 200-talet f Kr blev Etrurien en del av det expanderande romerska väldet i Italien. Genom att studera ett urval etruskiska bruksföremål med olika socio-ekonomiska profiler från den sena etruskiska perioden i södra Etrurien försöker vi förstå vad som hände i det sena Etrurien när en stark kulturell infrastruktur som den etruskiska mötte en stark politisk makt som den romerska.

Den svenska arkeologiska forskningen om Etrurien har mestadels ägnat sig åt den arkaiska perioden (600-500-talen f Kr) och dess urbana liv, med fokus på södra Etrurien (utgrävningar i San Giovenale, Luni och Acquarossa, under 1960-1970-talen). Också i etruskologin i allmänhet har de tidigare perioderna dragit till sig mer forskning än den sena, från och med 300-talet f Kr och ned i första århundradet f Kr, som gärna sammanfattades under rubriker som 'nedgång' och 'romanisering'. Först på 1980-talet började denna situation ändra sig.

Vårt Lundabaserade projekt ansluter till den modernare forskningen om det sena Etrurien. Vi har valt ut en region - Sydeetrurien - och försöker bättre förstå vad som hände inom olika livsmiljöer i detta område under den tid när Etrurien hamnade under romerskt välde. Arbetsmaterialet är ett urval av bruksvaror som vi studerar över tid: keramik (Fuglesang), bronsinstrument ( Wikander), sarkofager och askurnor av sten (Nielsen), gemmer (skurna stenar) (Hansson). Därigenom kan vi urskilja förändringar eller kontinuiteter i deras produktion och konsumtion. Detta ger ledtrådar till förändringar eller kontinuiteter i livsmönster och identitetsbildning med avseende på stad och land, bostad och grav, offentligt och privat samt olika sociala grupper.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012020/12/31