Projektinformation

Beskrivning

ABLE är en intervention som syftar till att förbättra ADL-förmågan hos personer som lever med en eller flera kroniska tillstånd. ABLE ges av arbetsterapeuter i kommunal hälsa- och sjukvård direkt i personernas eget hem. ABLE är utvecklad och befordrad i Danmark och i projektet kommer vi inledningsvis att testa användbarheten av ABLE i svensk kontext. Därefter kommer vi att undersöka effekterna av ABLE interventionen jämfört med sedvanlig arbetsterapi.
Kort titelBättre vardagsliv
AkronymABLE
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/03/012029/12/31

Samarbetspartner