Samverkansprojekt om Hälso- och sjukvårdsuppföljning: jämlik vård 2022-09-01 till 2023-12-31

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektets övergripande mål är att öka kunskap och kännedom om omotiverade skillnader i hälso- och sjukvården i Region Skåne genom analys av Region Skånes vårddatabaser och annat för Region Skåne relevanta data. Det krävs god kunskap och kännedom om omotiverade skillnader i vården för att kunna förebygga och förhindra ojämlik hälso- och sjukvård. En välfungerande uppföljning kan vägleda konkreta åtgärder för en mer jämlik hälso- och sjukvård. För att kunna göra dessa analyser på bästa sätt även i framtiden ska projektet inte bara genomföra konkreta studier utan också identifiera vilka epidemiologiska, socialmedicinska och data-relaterade resurser som behövs för en hållbar analysförmåga av hälso- och sjukvården i Region Skåne.
Projektet utförs på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne och det utgår från hälso- och sjukvårdsnämndens vilja om att tillgodose befolkningens behov av jämlik hälso- och sjukvård. Projektet ska stärka kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/09/012025/12/31

Finansiering

  • Region Skåne

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi