Dagliga former av motstånd mot statlig anpassningsreglering: En etnografisk studie av responser i informella bosättningar

Projekt: Forskning

Projektinformation

AkronymRESIST
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012023/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Klimatforskning