Evidens kontra övertygelse: Kontrollerade studier av kort- och långsiktiga effekter av psykoedukativa interventioner i traumamedveten omsorg (TMO) för att främja barns hälsa och motståndskraft

Projekt: Avhandling

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/04/012026/03/31

Samarbetspartner