Evolutionära mekanismer hos feromondivergenser inom Lepidoptera

Projektinformation

Beskrivning

Feromondriven assortativ parning och artbildning hos fjärilar (Lepidoptera)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1995/01/012019/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Nyckelord

  • evolution
  • kemisk ekologi