Evolutionära mekanismer hos feromondivergenser inom Lepidoptera

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Feromondriven assortativ parning och artbildning hos fjärilar (Lepidoptera)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1995/01/012019/12/31

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • University of Cambridge
  • Mittuniversitetet
  • University of California
  • Institute of Plant and Food Research

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Evolutionsbiologi
  • Biokemi och molekylärbiologi

Fria nyckelord

  • evolution
  • kemisk ekologi