Expertskrivande – gudomlig inspiration eller hårt arbete?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Hur går det egentligen till när en författare skriver? Handlar det bara om talang och gudomlig inspiration, eller är det hårt arbete? Poeterna i det antika Grekland sade sig vara inspirerade av sånggudinnan när de diktade, och ännu idag finns något av denna mystik kvar kring skrivandet. Man föreställer sig ofta att en god skribent skriver flytande och utan ansträngning.

I det här projektet ska vi använda tangentloggningsprogram för att spela in skrivprocessen (t ex paus- och redigeringsmönster) hos 20 expertskribenter. Vi ska dels göra det i ett experiment, då vi även använder ögonrörelseteknik för att studera hur skribenten tittar på sin text medan den skrivs. Dels ska vi genomföra en longitudinell studie med en mindre grupp experter. Där får skribenten använda tangentloggningsprogrammet för att skriva en vanlig text på sin dator hemma. Vi kommer även att intervjua skribenterna för att få veta hur de tänker kring sitt skrivande.

Vi kommer att göra kvantiativa analyser av skrivprocessen för att se om expertskribenter t ex pausar längre, redigerar mer och läser sin text mer än vanliga skribenter. Vi kommer även att jämföra de färdiga texterna och se om det finns skillnader i t ex meningslängd, antal ord, lexikal variation och textkvalitet. Andra kvalitativa analyser kommer ägnas åt vilken typ av revisioner som utförs (ändrar man bara stavfel, eller ord, meningar och stycken?), och när under skrivandet de äger rum (sker det t ex kontinuerligt, eller mest i slutet?).

Projektets resultat bidrar till att öka kunskapen om expertkunnande i allmänhet, och expertskribenter i synnerhet. Vi kommer också att få ny kunskap, som gör det möjligt att kunna beskriva hur hela skrivutvecklingen ser ut – från nybörjare till experter.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012016/12/31