Expertkunskap som grund för rättsliga avgöranden? - En studie av hur professionell kunskap överförs till och används av jurister vid beslutsfattande i domstol

  • Åström, Karsten (PI)
  • Friis, Eva Helén (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektets övergripande frågeställning är hur professionell kunskap, baserad på andra källor än rättskällor och producerad med andra metoder än den juridiska, överförs och används av jurister vid beslutsfattande i domstol. Genom att analysera svenska domstolsbeslut i tre typer av fall, socialt bistånd, brott mot liv och hälsa och beslut som rör plan- och bygglagen studeras hur kunskapsöverföring från experter till domstol påverkar beslutsfattande och rättssäkerhet. Analys och slutsatser förväntas bidra till en ökad förståelse av och kunskap om den rättsliga beslutsprocessen för att därigenom kunna utveckla domstolars beslutsfattande grundat i kunskap som tillförs genom olika professionella experter.

StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/01/012017/01/31

Finansiering

  • Swedish Research Council