Studier i symbiotisk språkutveckling: integrationsmönster i skandoromani (svensk och norsk resanderomani)

  • Carling, Gerd (PI)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektet avser att närmare studera de språkliga integrationsmönstren i skandoromani (svensk och norsk resanderomani), ett blandspråk, som hämtar sin grammatik, syntax och prosodi från svenska/norska och huvuddelen av sitt lexikon från romani. Projektet bygger på nytt fältmaterial och undersöker hur och varför de språkliga mönstren uppstått, framför allt ur ett historiskt perspektiv.

Skandoromani, täckterm för svensk och norsk romani, är ett språk som talats av de svenska och norska resande i ca 500 år. Språket är ett blandspråk, som hämtar sitt lexikon från romani och sin grammatik från skandinaviska, enkelt uttryckt. Språket är emellertid ett självständigt språk med egna strukturer och i skarven mellan romani och svenska uppstår många egenheter. Hur dessa strukturer uppståttt och varför, sett ur ett historiskt perspektiv, är projektets huvudfokus.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/01/012011/12/31