Projektinformation

Beskrivning

This project is funded by the Strategic Research Area BECC (www.becc.lu.se).
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2020/09/10 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lantbruksvetenskaper
  • Miljövetenskap
  • Nationalekonomi
  • Ekologi