Projektinformation

Beskrivning

Flera yrkesgrupper i Sverige exponeras för höga nivåer av dieselavgaser från arbetsmiljön. Diesel är cancerframkallande och yrkesmässig dieselexponering har associerats med cancer, ffa i lunga. Det är emellertid oklart hur byte till mer modern dieselutrustning, inklusive sådan som drivs med biodiesel, har inverkat på
hälsorisker på arbetsplatser. Syftet med studien är att utveckla och utvärdera metoder för mätning av exponering för diesel och biodieselavgaser och dess hälsoeffekter. Studien kommer ge ny kunskap om hälsorisker i samband med exponeringen på svenska arbetsplatser idag.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/12/31