Utvidgad forskningskompetens i semitiska språk

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Kartläggning av syrisk medicinsk terminologi under tidigt 800-tal

Projektet, som innefattade studier i översättningsteori och jämförande lexikografi, syftade till att kartlägga centrala delar av den syriska medicinska terminologin sådan den kunde se ut under tidigt 800-tal. Kartläggningen skapar förutsättningar för en jämförelse mellan syrisk och arabisk terminologi från första hälften av 800-talet då den arabiska medicinska terminologin utvecklades i samspel med grekiska och syriska. Kartläggningen är av betydelse för tolkning och översättning av medeltida medicinska texter där exakthet och konsekvens i hanteringen av facktermer är av största vikt bl.a. för identifiering av tänkbara källor, bedömning av autenticitet och bedömning av det teoretiska innehållet.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012002/12/31