Projektinformation

Beskrivning

This project aims to develop a new multi-hazard risk index, EXTREME-INDEX, to assist prediction of emerging risks on a local, regional and national level to support various stakeholders for strategic training and resource planning. The index will be modular to allow focus on individual or multiple hazards in the same tool.
Kort titelExtreme-Index
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/08/012024/03/31

Samarbetspartner

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
  • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
  • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald