Förbränningsegenskaper hos flygbiobränsle från biomassa

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012024/12/31

Finansiering

  • Energimyndigheten

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 7 – Hållbar energi för alla