Projektinformation

Beskrivning

Tekniska lösningar på organisatoriska mellanrum inom cancerrehabilitering samt kunskapsstärkande verksamhet. Ex en digital portal, kurser, Virtual reality och Augmented reality. Vi arbetar tillsammans med patienter och närstående och utgår från deras behov. HEla livet står i fokus där vården är en del i skapandet av hälsa.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/10/012022/09/30

Finansiering

  • Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova)