Familjär ansamling av kronisk sjukdom och den mångfacetterade herediteten, Malmö Familjestudie – återundersökning av kost, tarmflora och kroppsmätningar/blodprov/urinprov

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Vi har för avsikt att genomföra en återundersökning av 300 deltagare från Malmö Familjestudiens huvudstudie (MOS) under 2022. Vi vill undersöka förändring av tarmbakteriesammansättningen över tid och dess koppling till förändringar i självrapporterat kostintag och medicinering liksom kardiometabola fenotyper (BMI, fasteglukos, HbA1C) samt förekomst av typ 2 diabetes. Vi vill därför återundersöka kostintag och tarmfloras sammansättning tillsammans med upprepade kroppsmätningar, blod-, avförings-, och urinprov. Planen är att deltagarna skall genomgå samma, men något färre undersökningar, som i huvudstudien.

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta är en uppföljningsstudie för att utvärdera resultaten av kost och tarmbakterier i MOS. Upprepad insamling av avföringsprover och kost kommer ge mer styrka och trovärdighet till huvudstudien.
Kort titelMOS-återundersökning kost/feces
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2022/01/182022/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • LUDC
  • Lund University Diabetes Centre
  • Diet
  • Microbiota composition
  • Re-examination
  • Malmö Offspring Study
  • MOS