Farm2Forest: Effects of agricultural policy reform on biodiversity and ecosystem services in mixed farming-forestry landscapes.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Kort titelFarm2Forest
AkronymFarm2Forest
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012021/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  • Crafoordska stiftelsen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Lantbruksvetenskaper
  • Samhällsvetenskap
  • Naturvetenskap