Bönders organisation, mobilisering och politiska möjligheter för hållbar jordbruksutveckling i Afrika: Mot jämförande analys

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det är välkänt att policies som priorietar fattiga småbönders behov och intressen utgör ett mycket effektiv sätt att bekämpa fattigdom och hunger. Trots detta består ofta stora politiska utmaningar när det gäller att förverkliga sådana policies – inte minst i Afrika söder om Sahara. Runtom i världen har det på senare år skett en framväxt av landsbygdsbaserade sociala rörelser som mobiliserar emot jordbrukspolicies de anser vara både orättvisa och ohållbara. Detta har även skett i flera Afrikanska länder, men i mindre utsträckning än många andra regioner. Ämnet är dåligt utforskat, men några av barriärerna för framväxt av landsbygdsbaserade sociala rörelser här tros vara att bönder är relativt dåligt organiserade, ’NGO-isering’ av civilsamhället, interna konflikter och ibland regeringsförtryck. Det här projektet syftar till att utföra en förstudie samt att skapa ett konsortium för forskning kring bönders organisering, mobilisering och politiska möjligheter för hållbar och småbrukar-centrerad jordbruksutveckling in Afrika söder om Sahara. Detta görs i tre steg: 1) litteraturstudie och kartläggning av aktörer, 2) kvalitativa intervjuer och ett studiebesök, och 3) deltagande workshop för att etablera ett forskningsnätverk och förbereda en större forskningsansökan. På lång sikt är målet att skapa en stark transdisciplinär plattform för komparativ, kritiskt engagerad forskning om bönders organisationsförmåga, mobilisering och politiska möjligheter i Afrika söder om Sahara.
Kort titelMobilization for the SDGs
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/12/012020/02/29

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Miljö- och naturvårdsvetenskap